Hanoi til Phu ly med godstog

Udskriv

 

 
Jernbanestrækningen fra Hanoi mod syd følger på lange strækninger hovedlandevejen. Det betyder mange mere eller mindre kontrollerede passager på tværs af sporet. Inde i Hanoi er der ofte overgange for hver 10 meter!
   
 

Jeg har været så heldig at få lejlighed til at køre med i et godstog fra Hanoi til Phu Ly.

Godstoget blev oprangeret på Ga Giap Bat der er en travl godsbanegård i det sydlige Hanoi. Efter at vognene var oprangeret blev det belgisk produceret lokomotiv spændt for og bremseprøverne blev gennemført.

Efter en kort ventetid viste det lille signal grønt og turen begyndte.

Sporet følger igennem Hanoi hovedvejen mod syd. På den ene side er hovedvejen og umidelbart op til sporet er der beboelse, værksteder og forretninger.

Banen er ikk indhegnet og under køreturen, hvor vi aldrig var over 40 km/time, passerede mange sporet umidelbart foran toget. Konstant blev hornet brugt, men ingen viste at de reagerede på det.

På strækningen er der mange der arbejder. Hver større overgang er bemandet med 2 til at betjene de bomme der er. Ved hver indkørsel til og udkørsel fra en station ver der en der betjener skiftesporene. og på stationerne står en der bekræfter at de har registreret at toget har passeret. Alle holder et gult flag op for at vise at sporet er klart.

   
  På strækningen var der flere kolonner der var i gang med at flytte skærver på plads i sporet. De har kun skovle og hakker til arbejdet. Hvis skærverne skal flyttes lidt hen af linien har de dog en lille etsporet håndbetjent vogn, men alt arbejdet er manuelt.
   
   
  Den lørdag hvor jeg kørte turen mædte vi ingen andre tog på den 47 km lange strækning. Senere så jeg dog et godstog vå vej i samme retning.
   
   
   

Newer news items: