Svend Hjorth

.

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Ga Giap Bat - Hanois godsbanegård

Email Udskriv PDF

 

 

Ga Giap Bat, Giap Bat Banegård ligger i den sydlige del af Hanoi. Togene fra Hanois Hovedbanegård passerer forbi banegården.

Banegården har to funktioner. Der læsses og lossen mange vogne og godstogen mod syd oprangeres her inden de afgår mod Hue og Ho Chi Minh City.

  
 

Banegården har 12 opstillingsspor foruden et par læssespor og et gennemkørselsspor til passagertogene fra og mod syd.

Ved læssesporene var der livlig trafik til og fra godsvognene. Alt godset blev læsset med håndkraft. En vogn var ved at blive tømt for sække med gødning. En anden blev fyldt med sodavandskasser med tomme flasker.

En af vognene blev tømt for træ. Jeg formoder det var et ædelt træ da det var særdeles tungt.

Alle skiftespore er hånsbetjente og i hver ende af banegårder er der en portør der betjener sporskifterne og signalerer flittigt med sit flag.

Rangermaskinen der konstant var i arbejde var en kinesisk produceret maskine.

  
 

I den ene ende af banegården passerer en vej sporene. Der er en bom på den side af sporene der vender ud mod byen. Hver gang en bil skulle passerer blev bommen bundet løs og åbnet. En meget ensig vagt sørgede for at den igen blev lukket og bundet.

Da der er konstant trafik var det et binden op og i. Det mest påfaldende var at når bilerne kom fra den side hvor der ingen bom var måtte de holdte på sporet indtil bommen blev åbnet!

  
  
 

Der er en stor dejeskive på banegården. Den er af en konstruktion jeg aldrig før har set. Sporene som drejeskiven køre på er dobbeltsporet.

Ved maskinhuset på drejeskiven var der ophængt vasketøj. Jeg fandt ikke ud af om der boede nogen i maskinhuset. Efter vietnamesiske forhold kunne der nemt bo et par stykker.

De lokomotiver der var hjemmehørende på banegården har en lille åben remisse, hvor der er en grav for inspektion og reperation af lokomotivernes underside.

  

Google Map

ContentMap by Turismo.eu
See also:
Newer news items: